Betalning

När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det  OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.


Anmälan är bindande.
Nybörjare till medel nivå.
En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt.
Efter att ångerrätten har förfallit gäller:
Anmälan är bindande till de fyra första lektionerna på terminen. Vid avanmälan senare än 7 dagar före terminsstart debiteras 150 ;-, Vi avanmälan efter terminsstart debiteras hela anmälningsavgiften 600,- För att undvika hela terminsavgiften skall en skriftlig avanmälan göras via mail före terminens fjärde lektions slut. Avanmäler man sig efter terminens fjärde lektion kan man ej få pengarna åter.

Nivå 4 och danslinjer
En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Vid avanmälan senare än 1 vecka före terminsstart debiteras hela anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften hittar ni på antagningsbekräftelsen. Om man avanmäler sig efter terminsstart debiteras hela terminsavgiften för kursen.


Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod. Om kursen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.


4 prova på veckor

FLEX erbjuder dig även 4 prova på veckor.
4 prova på veckor innebär att du har möjlighet att prova på de 4 första lektionerna på terminen för enbart 600,-. För att undvika hela terminsavgiften måste en avanmälan ske innan terminens fjärde lektion.  (Detta gäller ej nivå 4 och danslinjerna)


Ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften.  Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt.


Missade lektioner

Du har möjlighet att ta igen missade lektioner på en annan lektion. Du behöver inte förboka dessa utan kan säga det till läraren.


Sjukdom, skada eller annat förhinder

Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och 4 prova på veckor (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse.
I dessa fall behöver FLEX få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Vi tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.


Avbokning och Återbetalning

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med FLEX att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod. För att avboka kursen skall ni göra en skriftlig avanmälan via mail till mail@dansflex.com eller per brev till heimdalsvägen 7 18773, täby.

 


 Påminnelse om betalning

Måste vi påminna om betalning tillkommer en förseningsavgift på 150:- per påminnelse.


 Publicering av fotografier och rörlig media

FLEX kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på FLEX  så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att vid anmälan meddela FLEX.