• Föreningen FLEX är en ideell förening som finns till främst för att stödja de dansskoleelever som är med i tävlingsverksamheten på Showdansskolan FLEX. Medlemmar i föreningen är främst elever från Showdansskolan FLEX men föreningen välkomnar alla som stödmedlemmar.
    Föreningen drivs av föräldrarna till eleverna som är i åldern 7-20 år.
    Föreningen samlar in pengar och hjälper och stöder elever som tävlar på hög nivå och har väldigt höga utgifter.

Styrelse:

  • Thomas Brandt ordförande, tel:0733 303898
  • Thomas Holm kassör
  • Caroline Åkerlind kassör
  • linda morling ledamot
  • Lovisa Brown ledamot
  • Maria von Hertzen ledamot

Föreningen FLEX har en egen hemsida för tävlingsdansarna

www.foreningenflex.se