Familj rabatt
Från kurs 2 får man 10% familjerabatt (Detta gäller enbart nyb-medel nivå)
Måste använda samma epost och/eller adress.