Betalning

När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det  OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.

Anmälan är bindande

För alla anmälningar gäller reglerna om Ångerrätt, se nedan.

För nybörjar-, fortsättnings- och medelnivå, och samtliga akrobatikkurser gäller:

Vid anmälan före terminsstart

Anmälan är bindande för terminens fyra första lektioner.

Vid avanmälan senare än 7 dagar före terminsstart debiteras 150:-
Vid avanmälan efter terminsstart men före 4:e lektionens slut debiteras hela anmälningsavgiften 600:-
Vid avanmälan efter terminens 4:e lektions slut debiteras hela terminsavgiften, och betald terminsavgift återbetalas ej.
För att undvika detta skall en skriftlig avanmälan göras före terminens 4:e lektions slut.

Vid anmälan före terminstart erbjuder vi också 4 PROVA-PÅ-veckor

PROVA-PA-1-300x279.jpg

Ange PROVA PÅ 4 GÅNGER (kommentarsfältet i sista steget i bokningen) så får ni prova  terminens 4 första lektioner för bara 600:- utan att binda er för hela terminen.
Vi mailar er efter 4 gånger och kollar hur ni vill göra framöver. Vill ni inte fortsätta måste ni meddela oss genom att svara på mailet.

Vid anmälan efter terminsstart

Det går bra att komma på en provlektion på de klasser som har platser kvar. Dessa klasser är markerade med grönt eller gult i bokningsvyn.

Kontakta oss på mail@dansflex.com för att se vilken nivå som passar dig bäst.
Kontrollera vilken lokal lektionen hålls i, och åk dit. Informera läraren om att du vill provdansa.
(Till Spegelsalen, Vallentuna Gymnasium, är dörrkoden 5678.)

Skärmavbild-2018-09-06-kl.-12.06.42.png

Om du vill vara med två eller flera gånger har du börjat på kursen och du behöver anmäla dig och betala för resten av terminen.
Ange vilket datum du var på provlektion (kommentarsfältet i sista steget i bokningen), så drar vi av för de lektioner du missat i början av terminen.

Om du inte vill fortsätta behöver du inte göra någonting, och provlektionen debiteras inte.

För Danslinje och Specialgrupp gäller:

Vid avanmälan senare än 7 dagar före terminsstart debiteras hela anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften hittar ni på antagningsbeskedet.
Vid avanmälan efter 4:e lektionsveckan debiteras hela terminsavgiften, och betald terminsavgift återbetalas ej.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod.
Om kursen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften.  Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt.

Missade lektioner

Du har möjlighet att ta igen missade lektioner på en annan lektion. Du behöver inte förboka dessa utan kan säga det till läraren.

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och 4 Prova på-veckor (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse.
I dessa fall behöver FLEX få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Vi tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med FLEX och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.

Avbokning görs via mail till mail@dansflex.com.

Påminnelse om betalning

Vid påminnelse om betalning tillkommer en förseningsavgift på 60:- per påminnelse.
Efter tre påminnelser lämnas ärendet över till Inkasso, och därefter till Kronofogdemyndigheten.

Publicering av fotografier och rörlig media

FLEX kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube mm.

När du anmäler dig eller ditt barn till en kurs på FLEX  så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort.

Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att meddela FLEX vid anmälan.