Kunskapskriterier

SPECIALGRUPP 1 (7-9 år)
Dansglädje
Koncentrationsförmåga
Improvisation
Pivit-turn
Chene piruett långsamt
Chasse grand jete
Gå 1-4 pose 5-8
Disco chasse
Kick ballchange
Steghopp med vevarm
Medelsvåra danskoordinationer
    SPECIALGRUPP 2 (8-10 år)
Dansglädje
Koncentrationsförmåga
Improvisation
Pivit-turn
Chene piruett långsamt
Chasse grand jete
Gå 1-4 pose 5-8
Disco chasse
Kick ballchange
Steghopp med vevarm

Medelsvåra till avancerade danskoordinationer
Musikalitet och taktkänsla
Pas de bourrée

SPECIALGRUPP 3 (10-12 år)
Dansglädje
Koncentrationsförmåga
Improvisation
Pivit-turn
Chasse grand jete
Gå 1-4 pose 5-8
Disco chasse
Kick ballchange
Steghopp med vevarm
Musikalitet och taktkänsla
Pas de bourrée

Chene piruett snabba
Avancerade danskoordinationer
Grunderna i balett

    SPECIALGRUPP 4 (11-14 år)
Dansglädje
Koncentrationsförmåga
Improvisation
Pivit-turn
Chasse grand jete
Gå 1-4 pose 5-8
Disco chasse
Kick ballchange
Steghopp med vevarm
Musikalitet och taktkänsla
Pas de bourrée
Chene piruett snabba
Avancerade danskoordinationer
Grunderna i balett

Pique piruett
Tour jete

SPECIALGRUPP 5 (13+ år)
Dansglädje
Koncentrationsförmåga
Improvisation
Pivit-turn
Chasse grand jete
Gå 1-4 pose 5-8
Disco chasse
Kick ballchange
Steghopp med vevarm
Musikalitet och taktkänsla
Pas de bourrée
Chene piruett snabba
Avancerade danskoordinationer
Grunderna i balett
Pique piruett
Tour jete

Medelsvår balett
Avancerade hopp- och piruettkombinationer

   
DANSLINJEN 1 (8-12 år)
Passion för dansen
Taktkänsla och musikalitet
Improvisation
Kroppskontroll
Vighet: spagat båda ben, split (behövs för svåra hopp och piruetter)
Utföra avancerade danskoordinationer dansant och med uttryck
Känna till skillnaden mellan olika dansstilar som jazz, modernt, street
Chene piruett
Pique piruett
Grand jete
Sidsplit
Saxhopp
Medelsvår balett
Isolations
En piruett bra på varje ben
    DANSLINJEN 2 (11-13 år)
Passion för dansen
Taktkänsla och musikalitet
Improvisation
Kroppskontroll
Vighet: spagat båda ben, split (behövs för svåra hopp och piruetter)
Utföra avancerade danskoordinationer dansant och med uttryck
Känna till skillnaden mellan olika dansstilar som jazz, modernt, street
Chene piruett
Pique piruett
Grand jete
Sidsplit
Saxhopp
Medelsvår balett
Isolations

Två piruetter bra på varje ben
Kunna använda ”spoten” rätt
Avancerade hopp- och piruettkombinationer
Utföra avancerade danskoordinationer med hopp och piruetter dansant och med uttryck
Kunna använda sin egen ”turn out” i olika dansstilar

DANSLINJE 3 (12-16 år)
Passion för dansen
Taktkänsla och musikalitet
Improvisation
Kroppskontroll
Vighet: spagat båda ben, split (behövs för svåra hopp och piruetter)
Chene piruett
Pique piruett
Grand jete
Sidsplit
Saxhopp
Medelsvår balett
Isolations
Två piruetter bra på varje ben
Kunna använda ”spoten” rätt
Avancerade hopp- och piruettkombinationer
Utföra avancerade danskoordinationer med hopp och piruetter dansant och med uttryck
Kunna använda sin egen ”turn out” i olika dansstilar

Avancerad balett
Avancerade hopp
Avancerade piruetter
Ha koll på center och balans
Ha kunskap om många olika dansstilar och känna till skillnaden mellan dessa

    DANSLINJE 4 (14+ år)
Passion för dansen
Taktkänsla och musikalitet
Improvisation
Kroppskontroll
Vighet: spagat båda ben, split (behövs för svåra hopp och piruetter)
Chene piruett
Pique piruett
Grand jete
Sidsplit
Saxhopp
Medelsvår balett
Isolations
Två piruetter bra på varje ben
Kunna använda ”spoten” rätt
Avancerade hopp- och piruettkombinationer
Utföra avancerade danskoordinationer med hopp och piruetter dansant och med uttryck
Kunna använda sin egen ”turn out” i olika dansstilar
Avancerad balett
Avancerade hopp
Avancerade piruetter
Ha koll på center och balans

Behärska många olika dansstilar och känna till skillnaden mellan dessa
Mognad att applicera feedback
Jobba självständigt
Ta eget ansvar för sin kropp och sitt lärande