Audition

För att komma in i en Specialgrupp eller Danslinjen behöver du gå på audition. Audition hålls i slutet på varje termin, i juni och december.

Under sommarterminen har dansskolan förberedande kurser för de som vill avancera in i specialgrupp och danslinjen.

Audition är som en vanlig dansklass med uppvärmning, stretch, diagonaler och danskombination. Det som skiljer audition från en vanlig danslektion är att två domare sitter med på lektionen och skriver anteckningar. Eleverna behöver aldrig dansa själva, utan de dansar alltid i grupp. 

Audition Specialgrupp

För att gå på audition ska du ha dansat på medelnivå.
Om du gått nybörjar- eller fortsättningsnivå och dansläraren rekommenderar dig för audition är du också välkommen, liksom om du dansat flera terminer på en annan dansskola.

Audition Danslinjen

Maila oss på mail@dansflex.com innan du anmäler dig till audition! Berätta vilken/vilka klasser du dansat, så återkommer vi till dig.