Showdansföreningen FLEX är en ideell förening som finns till främst för att stödja de dansskoleelever som är med i tävlingsverksamheten på Showdansskolan FLEX. Medlemmar i föreningen är främst elever från Showdansskolan FLEX men föreningen välkomnar alla som stödmedlemmar.
Föreningen drivs av föräldrarna till eleverna som är i åldern 6-20 år.
Föreningen samlar in pengar och hjälper och stöder elever som tävlar på hög nivå och har väldigt höga utgifter.

Kontakta föreningen FLEX om du har frågor kring tävling!