Välkommen till Showdansskolan FLEX!

 

Visste du om att DANS utvecklar motoriken, självkänslan, skapar gemenskap, ger motion och energi samt frigör endorfiner. Det kommer ständigt nya vetenskapliga forskningar om hur dans höjer koncentrationsförmågan.

FLEX är en dansskola där ditt barn och lärandet står i fokus. Showdansskolan FLEX har hög kvalitet på undervisningen, med professionella och engagerade lärare, alla är duktiga dansare själva och alla har pedagogisk utbildning. Vi vill ge eleverna drömmar och möjligheten att uppfylla dem.

FLEX har många olika grupper för att fylla just ditt barns önskemål. Du är välkommen vare sig ditt barn vill dansa för nöjes skull, för motionen eller vill bli tävlingsdansare och siktar på toppnivå. Vi har specialgrupper och danslinjer för dem som vill satsa extra på dansen.

Visste du att FLEX

 • Avslutar varje år med en hejdundrande show.(föutom 4-årsgrupperna som har sin egen avslutning)

 • Har 10% rabatt från kurs 2 från elev från samma adress.( nivå 4 och danslinjerna är redan färdigt rabatterade priser)

 • Har en Facebook sida, Showdansskolan FLEX

 • Har en en youtube sida, Maria Showdansskolan FLEX

 • Fyller 19 år 2019

 • Kan ge dig personlig dans träning(PDT ) dvs privatlektioner

 • Gärna uppträder på olika event, gigar och shower.

 • Är tävlingsdanslicensierade i SDL(Sveriges Dans League), www.swedishdanceleague.se och tävlar aktivt på hög nivå i disco var FLEX tagit många månha medaljer genom åren och representerat Sverige på många internationella tävlingar, konstnärlig dans(modern dans, showdans, Jazzdans) på nationell och internationell nivå, slow och Hip-Hop. FLEX har flera utbildade domare, varav Naomi Donner, Natasha Donner och Marco Behal har nationell domarkompetens och grundaren till showdansskolan FLEX Maria von Hertzen har även internationell kompetens i Disco, Hip-Hop, modern dans, jazzdans och showdans.

Historia

Showdansskolan FLEX grundades år 2001 av Maria von Hertzen. Maria von Hertzen är utbildad dansare, pedagog och koreograf på en av världens främsta skolor inom dans, London School of Contemporary Dance. 1986 blev Maria konstnärlig ledare för dansteatern ROLLO i Helsingfors var hon är uppvuxen. 1992 startade hon dansskolan MIM i Polen som fortfarande är aktiv.

När dansskolan grundades av Maria år 2001 startade skolan med ca 100 elever.
Idag har dansskolan ca 500 danselever. Vi finns på 4 olika platser i Vallentuna  och har 20 danspedagoger och flera lärarassistenter under utbildning. Skolan har också tre administratörer. Idag driver Marias döttrar Naomi och Natasha Donner dansskolan.

År 2006 fick Maria Lions kulturstipendie i Vallentuna.

Tävlingsdans är stort på dansskolan. FLEX började tävla i showdans år 2002 på Kulturhuset i Stockholm och senare via SDO(Sveriges Dans Organisation)
Showdans togs bort som tävlingsgren i SDO och då började FLEX tävla i disco dans istället. I discodans har Showdansskolan FLEX haft stora framgångar, även Internationellt.
År 2010 fick discogruppen Nergykick Bronsmedalj på VM i juniorklass i Tyskland.
År 2012 fick discogruppen FLEXifuel bronsmedalj på VM i juniorklass i Polen.
År 2014  blev Jennifer Wallén och gruppen FLEXifuel Svenska mästare.
År 2015 blev Jennifer Wallen SM och EM-mästare i disco juniorklass. Jennifer Wallen och Stephanie Wallen blev SM-mästare och EM-mästare i pardisco juniorklass.
År 2016 blev Jennifer Wallen VM-mästare i solo juniorklass och Jennifer Wallen och Stephanie Wallen tog silver i duo. Samma år vann Jennifer även SM, NM och VM både i solo och i par med syster Stephanie.
År 2017 tog Jennifer Wallen brons i solo vuxenklass och brons i duo med syster Stephanie.

FLEX har också tävlat aktivt i breakdance. År 2006 blev Adam Lewenhaupt Svensk mästare i breakdance.

År 2016 blev Naomi Donner SM-mästare i modern dans vuxna och SM silver i jazz solo

År 2018 blev Jennifer och Stephanie Wallén europeiska mästarinnor i modern duo

År 2019 blev Jennifer Wallén europeisk mästarinna i modern solo

År 2014 har även döttrarna till Maria von Hertzen Naomi och Natasha Donner börjat jobba på heltid på dansskolan. Vi är en riktig FLEX familj.

FLEX Värdegrund och Vision

Denna plan gäller för alla elever, danspedagoger, gästlärare, dansföräldrar och administratörer på dansskolan.

 • Vi på dansskolan vill präglas av hög kvalitet på undervisningen.

 • Vi på dansskolan vill se allas positiva förmågor och lyfta fram dem i dansen.

 • Dansskolan ska präglas av gott ledarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald.

 • Dansskolans mål är att man kan ta till dansen som tillflyktsort där vi alla kan vara oss själva.

 • Dansskolan försöker på bästa sätt hjälpa de elever som har höga mål och vill sträva långt med sin dans. Dansskolan vill också vara en plats för de som vill att dansen ska vara en rolig hobby och fritidsintresse.

Vi på dansskolan strävar efter att ALLA behandlas med respekt. Vi vill ha ett gott arbetsklimat där kreativiteten får flöda. Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck skall alla på dansskolan behandlas med respekt.
Dansskolan strävar efter jämställdhet mellan könen och strävar efter etnisk och social mångfald. Alla människors lika värde erkänns och dansskolan verkar mot rasism och främlingsfientlighet.

Alla har vi olika förutsättningar och vi på dansskolan försöker se allas positiva förmågor och lyfta fram dem i dansen.
Dansskolans verksamhet bedrivs i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar oberoende av ovidkommande hänsyn till kön, etnisk eller social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, politiska åsikter, social status, ålder, utseende och sexuell läggning.

Alla på dansskolan har ett gemensamt ansvar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

All typ av mobbning motarbetas på dansskolan aktivt och fortgående. Danspedagoger/coacher försöker hålla ögon och öron öppna och ha en kontinuerlig kommunikation med eleverna om hur viktigt det är att alla känner sig trygga och att det är viktigt att alla känner att de är ”med i gänget”. Dansskolan strävar till att alla elever är goda kompisar.

För allas välmående vill vi på dansskolan att ni föräldrar kontaktar oss om ert barn inte mår bra av olika orsaker.

När det uppstått ett problem och vi blivit kontaktade eller om pedagogerna känner att en elev far illa fysiskt och/eller psykiskt arbetar dansskolan efter dessa principer:

 • Samtal med den utsatte med dennes förmyndare.

 • Diskussion och överenskommelse med den utsatte eller dennes förmyndare om hur ärendet kommer hanteras, dvs. att ledningen eller någon utsedd kommer samtala med och lyssna på alla inblandade var för sig. Information kommer då också ges till dessa parter om de riktlinjer avseende diskriminering och mobbning/trakasserier som gäller på dansskolan.

 • Målsättningen är i denna typ av situation att det hela i första hand ska lösas genom de samtal som genomförs med inblandade parter.

 • Ärendet hålls aktivt tills man anser att problemet är löst och inte fortgår.
  Alla ärenden hanteras under sekretess och endast de inblandade och deras förmyndare blir involverade.

 • Dansskolan gör en analys av orsakerna till det inträffade och försöker förebygga att samma situation uppstår igen. Danspedagogerna försöker följa med på lektionerna för att säkra detta.

 • Om det finns oro för ätstörningar kommer detta att diskuteras med vårdnadshavare till eleven. Pedagogerna vill framgå med gott exempel när de gäller kost och levnadssätt.