Betalning

När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som står på Antagningsbeskedet.

Delbetalning

Kontakta oss på mail@dansflex.com om du önskar dela upp betalningen av en kurs.

Anmälan är bindande

För alla anmälningar gäller reglerna om Ångerrätt, se nedan.

För nybörjar-, fortsättnings- och medelnivå, och samtliga akrobatikkurser gäller:

Anmälan är bindande för terminens fyra första lektioner.

Vid avbokning senare än 7 dagar före terminsstart debiteras 150:-
Vid avbokning efter terminsstart men före 4:e lektionens slut debiteras 600:-
Vid avbokning efter terminens 4:e lektions slut debiteras hela kursavgiften, och betald avgift återbetalas ej.
Vid avbokning av Pytte- och Barndans (tom 5-6 år) efter 4:e men före 5:e lektionen får eleven ha kursavgiften minus 600:- tillgodo till kommande termin.

All avanmälan ska göras skriftligt till mail@dansflex.com.

För Danslinje och Specialgrupp gäller:

Vid avanmälan senare än 7 dagar före terminsstart debiteras hela anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften hittar ni på antagningsbeskedet.
Vid avanmälan efter 4:e lektionsveckan debiteras hela terminsavgiften, och betald terminsavgift återbetalas ej.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbesked till en undervisningsperiod.
Om kursen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Publicering av fotografier och rörlig media

FLEX kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube mm.

När du anmäler dig eller ditt barn till en kurs på FLEX  så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort.

Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att meddela FLEX vid anmälan.

Ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften.  Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt.

Missade lektioner

Du har möjlighet att ta igen missade lektioner på en annan lektion. Du behöver inte förboka dessa utan kan säga det till läraren.

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och 4 Prova på-veckor (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse.
I dessa fall behöver FLEX få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Vi tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Avbokning och Återbetalning

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med FLEX och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas även från kommande undervisningsperiod.

Avbokning görs via mail till mail@dansflex.com.

Påminnelse om betalning

Vid påminnelse om betalning tillkommer en förseningsavgift på 60:- per påminnelse.
Efter tre påminnelser lämnas ärendet över till Inkasso, och därefter till Kronofogdemyndigheten.