dans.se

Showdansskolan FLEX använder den externa tjänsten dans.se för att hantera anmälningar och betalningar för kurser, privatlektioner, läger osv.
Endast anställda och supportpersonal med individuell inloggning kan se de uppgifter som lagras på dans.se.

Uppgifter som lagras

  • Personnummer: används för korrekt åldersindelning samt tävlingslicens.

  • Kontaktuppgifter till elever och föräldrar (epost, postadress, mobiltelefon) används för utskick av fakturor och information om bokade kurser.

Personuppgifterna sparas så länge eleven är kvar i dansskolan och därefter enligt bokföringslagen.

Om en elev/förälder vill bli borttagen ur registret raderar Showdansskolan FLEX denne manuellt, förutsatt att detta inte krockar med bokföringslagen.

Om en elev/förälder vill veta vilka uppgifter Showdansskolan FLEX har lagrat kan denne maila oss så skickar vi en screenshot av uppgifterna via epost.

Showdansskolan FLEX lämnar endast ut personuppgifter till andra om lagen kräver det eller om kunden har gett sitt godkännande.

Facebook (elever, föräldrar)

Dansflex sparar ingen personinformation från Facebook.

Facebook-grupperna är endast en kommunikationsväg mellan elever/föräldrar, samt för att tex lägga ut offentliga resultat från tävlingar etc.